Reiseinformasjon / Travel Information

Med bil / By car

Frå/from Bergen (E39) 270 km
Frå/from Oslo (E6, RV15, E39) 500 km
Frå/from Trondheim via Otta (E6, RV15, E39) 475 km

Med buss / By bus

Bussterminalen ligg berre 200 meter unna hotellet, der det er daglege avgangar til / frå mellom anna Oslo, Bergen og Trondheim.

Nordfjordeid Bus Terminal is located only 200 meters from the hotel. Daily departures/arrivals to/from Oslo, Bergen and Trondheim.

Bussruter / Bus schedules

Med fly / By airplane

Næraste flyplass / the closest Airport:
Sandane Lufthamn, Anda / Sandane Airport, Anda.

Næraste alternative flyplasser / Alternative Airports:
Ørsta/Volda, Førde eller/or Ålesund.

Sentrum Hotell lokalasjon